Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την DK Athens Real Estate χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Γρηγορ.Κουσίδη 35A

Ζωγράφου 15772

Τηλ: 2107776170

Κιν: 6971547300

Fax: 2107776170

E-mail: info@dk-properties.com